Gebruiksvoorwaarden

De website van Immo De Beus werd met de grootste zorg opgesteld. Desondanks kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie op onze site. Immo De Beus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onze zijde en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. Het gebruik van de website houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

Uw gebruik van onze website houdt in dat u de deze gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt :
In onze vastgoed rubrieken en advertenties informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze.
Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is.
Wij doen al het mogelijke om op de website van Immo De Beus betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen.
Wij raden u ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.
Immo De Beus kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.
Wij bevelen u eveneens aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van de onroerende goederen.

 

BIV

Als vastgoedmakelaar zijn wij onderworpen aan een plichtenleer, meerbepaald de BIV-plichtenleer.
BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België.
Land van erkenning: België
info: www.biv.be